Najważniejszymi zajęciami edukacyjnymi są zajęcia z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, które mają na celu:

Zajęcia prowadzone są w języku polskim i angielskim

Ponadto w ramach czesnego zapewniamy: