W grudniu dzieci uczęszczające do naszego przedszkola bedą brały udział w organizowanych przez nas zabawach rozwijających zmysł matematyczny. W programie między innymi będą zabawy:

Zabawa „Zapełniamy swoje pola”

Każde dziecko otrzymuje wycięte koło podzielone na 6 części – pól.

Gra „Wyścig samochodów”

Po podzieleniu się na cztery grupy rozpoczynamy grę (należy pamiętać, aby dzieci w grupach kolejno rzucały kostką i poruszały samochodami). Wygrywa grupa, której samochód pierwszy wjedzie na metę.
Cele:
dz. konstruuje prostą grę ściankę, jest odporne emocjonalnie i znosi porażki z nadzieją, że można ponownie i lepiej coś wykonać, a sukces jest osiągalny.

Który trójkąt schowano?

Dzieci są podzielone na sędziów i graczy. Na stole znajduje się 10 trójkątów ułożonych w rzędzie. Zadaniem wszystkich jest przeliczyć je (od strony prawej do lewej i odwrotnie).
Sędziowie wybierają sposób liczenia. Po wyjściu jednego dziecka sędziowie chowają trójkąt. Dziecko po powrocie mówi, który trójkąt schowano. Sędziowie przyznają punkty grupie. Grupy zamieniają się rolami. Wygrywa grupa, która zdobyła więcej punktów. Cele: dz.przelicza zbiór niezależnie od kolejności elementów,
przelicza zbiór przez doliczanie,
posługuje się liczbą porządkową,
rozpoznaje i nazywa figury geometryczne,

O kim myślę?

Nauczyciel ustala określenia, które muszą być zawarte w pytaniu (obok, za, przed, z prawej strony, z lewej strony, pomiędzy). Jedno dziecko wychodzi. Pozostałe dzieci wybierają dziecko, którego imię należy podać. Dziecko, które weszło, zadaje pytania z określeniami ustalonymi wcześniej. Pozostałe dzieci odpowiadają jedynie tak, nie. Wygrywa dziecko, które odnalazło osobę za pomocą najmniejszej liczby pytań.
Cele:
dz. używa określeń związanych z orientacją w przestrzeni,
wykonuje polecenia dotyczące orientacji w przestrzeni.